Bilgi Kültür Merkezi

LOGO2Bilgi Kültür Merkezi bilim dünyasına evrensel nitelikli katkılarda bulunmak amacıyla 2002 yılında kurulmuştur. Eğitim ve insan kalitesinin giderek yükseldiği dolayısıyla da rekabetin bilgi alanında yaşandığı bir dünyada güvenilir bilgi üretimi temelgereksinimlerden biri haline gelmiştir. İletişim araçlarının hızla gelişmesinin bir sonucu olan küreselleşme sürecinde bilgi kendini her zamankinden daha fazla yenileme ihtiyacı içinde olmuş ve bilgi alanındaki süreksizlik geri kalmışlığın en önemli göstergesi haline gelmiştir. Bu koşullarda mevcut bilgiyi devamlı yenilemenin yanı sıra toplumla paylaşma işlevini üstlenebilecek kurumlar hayli önemli bir konuma gelmiştir. Tüm bu gelişmeler göz önüne alındığında Bilgi Kültür Merkezi’nin önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

Bilginin devlet kurumları aracılığıyla aktarılmasının yeterli olmadığının herkesin malumu olduğu ülkemizde Bilgi Kültür Merkezi ve benzeri kurumların önemi daha da artmaktadır. Topluluğumuz bu bakımdan önemli bir boşluğu doldurmakta ve toplumların gelişmesinde bilginin merkezi önem arz ettiği çağımızda bilgiyi daha geniş bir kitleye yayarak toplumsal bilinçlenme sürecinde üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalışmaktadır. Bu doğrultuda bilgiyle konumu gereği bir ilişki içinde olan öğrenci kesimine yönelik bilgi alışverişinin haricinde bilgiyle kurulacak herhangi bir bağa önem atfeden herkese açık olarak bilginin toplumsal tabana indirilme sürecinde etkin bir rol üstlenmektedir. Öte yandan, Bilgi Kültür Merkezi uygarlığın en önemli birikimi olan kültür ve sanata da yer vererek insan ruhunun incelmesine katkıda bulunarak ülkemizdeki en önemli eksikliklerden birini daha gidermeyi amaçlamaktadır.

 www.bilgikultur.org

Maliye Cd., Büyükşehir Bel. Sanat Galerisi, No:2-1,
Kent Park, 54100, Adapazarı